Concours de traduction littéraire

L’Association des Canadistes hongrois, l’Association des Traducteurs littéraires hongrois, l’Ambassade du Canada en Hongrie, l’Institut français de Budapest, le Centre interuniversitaire d’Études françaises et l’Association des professeurs de français en Hongrie invitent lycéens et étudiants, ainsi que tous les jeunes de 15 à 35 ans, à présenter leurs travaux au concours de traduction littéraire.

Le concours vise à promouvoir le Canada, la diversité linguistique et culturelle, la francophonie, et la visibilité des traducteurs et de la traduction.

Les candidats peuvent déposer des traductions en hongrois de textes en prose en langue française de la littérature canadienne et québécoise, indépendamment du genre et de l’époque. La longueur des traductions ne doit pas être inférieure à 10 000, ni supérieure à 20 000 signes. Les organisateurs acceptent plusieurs traductions du même candidat, ainsi que des traductions réalisées en collaboration.

La date limite de la soumission des candidatures est le 10 janvier 2020. L’évaluation des traductions s’effectuera par un jury composé de membres des organisations et des institutions organisatrices et de traducteurs renommés.

Les résultats seront solennellement annoncés lors d’une cérémonie de remise de prix à l’occasion d'un événement organisé par l'Ambassade du Canada dans le cadre de la Fête de la francophonie en mars 2020 à l’Institut français de Budapest.

Les traductions doivent être envoyées à l'adresse électronique suivante : traduction.francophonie@gmail.com 

-

A Magyar Kanadisták Egyesülete, a Magyar Műfordítók Egyesületével, Kanada magyarországi Nagykövetségével, a Budapesti Francia Intézettel, az Egyetemközi Francia Központtal és a Franciatanárok Magyarországi Egyesületével karöltve műfordítói pályázatot hirdet középiskolások, egyetemi hallgatók, illetve 15 és 35 év közötti fiatalok részére.

A pályázat célja, hogy népszerűsítse Kanadát, a nyelvi és kulturális sokszínűséget, az angol nyelv közvetítő szerepe mellett a frankofóniát, és láthatóvá tegye a műfordítást.

A pályázók műfajtól és korszaktól függetlenül francia nyelvű kanadai irodalmi prózai szövegek magyar nyelvű fordításával pályázhatnak. A pályamunkák terjedelme ne legyen kevesebb 10 000 leütésnél és ne haladja meg a 20 000 leütést. Egy pályázó akár több fordítással is pályázhat, illetve társfordításban készített pályaműveket is elfogadunk.

A pályázat beadásának határideje: 2020. január 10. A pályamunkákat a meghirdető szervezetek és intézmények tagjaiból, valamint neves műfordítókból álló zsűri értékeli.

A pályázati eredmények kihirdetésére, illetve a díjkiosztó ünnepségre 2020 márciusában, a frankofón ünnep során Kanada magyarországi Nagykövetsége által szervezett rendezvényen kerül sor.

A pályamunkákat az alábbi e-mailcímre várják a szervezők: traduction.francophonie@gmail.com