FOUILLEUL Thierry

FOUILLEUL Thierry, A TRADOBS-projekt > 89

 

LE PROJET TRADOBS. Le projet TRADOBS se propose de donner une image du

monde hongrois de l’édition dans le domaine des traductions du français vers le hongrois

de 1989 à nos jours. L’objectif premier est de permettre aux éditeurs, aux traducteurs, mais

aussi aux institutions francophones en Hongrie de mieux cerner les manques en matière de

littérature classique, contemporaine ou pour la jeunesse d’une part, philosophique ou

d’essai d’autre part. Bien qu’encore inachevée, la base de données actuelle permet d’ores et

déjà d’aboutir à un certain nombre de conclusions intéressantes.

 

I. A projekt bemutatása

a) A kezdeti ötlet

A projekt alapötlete Szabó Dávidnak, az EFK igazgatójának és Lırinszky

Ildikó mőfordítónak, a Debreceni Egyetem Francia Tanszéke oktatójának,

vagyis e konferencia szervezıinek köszönhetı. Arra kértek 2008

szeptemberében, hogy készítsek egy bibliográfiát az 1989 és 2009 közöt

Magyarországon magyarul megjelent francia mővekrıl. Ez lett a TRADOBS,

ami egy mozaikszó a traduction és az observateur szavak rövidítésébıl;

magyarul ’fordításfigyelı’. Azonban annak érdekében, hogy a projekt belátható

idın belül megvalósít ató legyen, valamennyire szőkítenünk kellett a

feldolgozandó nyersanyag kereteit. Így egyeztünk meg végül abban, hogy a

kutatás egyelıre kizárólag a könyv formájában megjelent irodalmi mőveket

próbálja összegyőjtini.

 

b) A munka menete

Munkánkhoz két segédeszközt találtunk: az egyik a Magyar Könyvészet

címő bibliográfia (sajnos, ennek megjelenése 1991-ben abbamaradt), a másik

pedig a Magyar Nemzeti Bibliográfia (ezt használtuk az 1991-es évtıl), amely

elıször könyv formátumban, 2002-tıl pedig elektronikusan jelent meg az

OSZK honlapján. Pontosabban az 1989 és 2002 közti idıszakra egy

számítógépes dokumentumot kaptunk az OSZK-tól, amely a Magyar Nemzeti

Bibliográfia cd-je alapján készült és tartalmazta az összes Magyarországon

megjelent francia vonatkozású mővet, legyen az franciából fordított, vagy

magyar szerzı által francia nyelven írt, illetve más nyelvbıl fordított francia

vonatkozású mő.

 

Pour lire la suite de cet article, veuillez consulter le document pdf ci-dessous.

PDF download: