Árpád MIHALOVICS

Árpád MIHALOVICS, Problèmes de traduction : le cas des formules d’adresse des nobles en Hongrie d’avant-guerre > 185

A tanulmány a nemzeti reáliák egyik csoportjának, a történelmi Magyarországon
használt nemesi és egyéb címek és megszólítások magyar–francia
fordításának/fordíthatóságának a kérdésével foglalkozik. A vizsgálati korpuszt egy
Jókai- és egy Mikszáth-regény, valamint ezek egy-egy francia nyelvő fordításváltozata
képezi. A felhozott példák alapján megállapítható, hogy a magyar nemesi és egyéb
címek és megszólítások árnyalt visszaadása a fordításokban nem bizonyult
lehetségesnek. Ennek szemléltetésére eklatáns példaként a Jókai-regényrészlet
A. Sauvageot általi fordítását említjük.

La noblesse est une institution sociale que l’on trouve dans la plupart des
sociétés traditionnelles.
Selon Georges Dumézil, les sociétés indo-européennes avaient vécu sur la
division tripartite de la société, entre une fonction sacerdotale (ceux qui prient),
une fonction guerrière (ceux qui combattent), et une fonction de production
(ceux qui travaillent).

Pour lire la suite, veuillez consulter le document pdf ci-dessous.