FRAZÉMÁK / PHRASÈMES

Géza BALÁZS, A frazémák csoportosítása > 75

Mon travail interprète la phraséologie dans un cadre interdisciplinaire. Il place
l’unité phraséoligique dans le système linguistique, pour présenter par la suite les
différents types de formation, de décomposition et de variation des phrasèmes d’un point
de vue évolutionniste.

A téma körülhatárolása, cél
Tanulmányom komplex, interdiszciplináris (nyelvtudományi és
folklorisztikai) keretben értelmezi a frazeológiát. Elıször elhelyezi a frazémát a
nyelv rendszerében, majd nyelvi-evolúciós szempontból bemutatja a frazémák
keletkezésének és lebomlásának, valamint változatképzıdésének módjait
(polilexikalitás, monolexikalitás). Új eredményként a frazeológiára is
alkalmazza a nyelvjáráskutatásban már használt táji változattípusokat. Végül
bemutatja a szőkebb nyelvtudományi és a tágabb folklorisztikai (pragmatikai)
frazémacsoportosításokat.

Pour lire la suite, veuillez consulter le document pdf ci-dessous.

PDF download: