Gábor KISS - Márton KISS

Gábor KISS - Márton KISS, A Magyar Történeti Korpusz és a Magyar Nemzeti Szövegtár szókincsének összehasonlítása az Értelmező szótár+címszójegyzéke felhasználásával > 175

Ce travail présente la comparaison du lexique du Corpus historique du hongrois
(TK) et du Corpus national du hongrois (MNSz), fondée sur la liste des vedettes (15.850
mots) de l’Értelmező szótár+ (ÉrtSz+) (Dictionnaire unilingue du hongrois+). Grâce à
cette méthode, nous avons pu sélectionner de façon efficace les néologismes et les
archaïsmes caractéristiques de ces deux corpus différents. La comparaison nous a aussi
permis de constater que les éléments communs les plus fréquents des deux corpus
constituent le noyau central du lexique hongrois.


I. A vizsgálat előzménye
A Magyar Történeti Korpusz (TK) és a Magyar Nemzeti Szövegtár (MNSz)
összehasonlítása egy más irányú lexikográfiai feladat elvégzésének
melléktermékeként jött létre a TINTA Könyvkiadóban. (Mint ismeretes, a TK-t
a Magyar Nagyszótár munkálatai során építették fel, és ez a korpusz 18., 19. és
20. századi magyar szövegrészleteket tartalmaz, míg az MNSz-t a 20. század
végén keletkezett elsısorban sajtónyelvi, irodalmi szövegek alkotják.)

Pour lire la suite, veuillez consulter le document pdf ci-dessous.