Ildikó SZIJJ

Ildikó SZIJJ, Mit tudunk meg az igealakokról a spanyol/portugál/katalán–magyar szótárakból? > 211

Nous décrivons comment les principaux dictionnaires moyens espagnol/portugais/catalan–
hongrois présentent les informations morphologiques relatives aux verbes, comment les
irrégularités du verbe sont signalées dans l’article correspondant et quelles informations nous
trouvons dans l’appendice du dictionnaire. Nous observons plusieurs différences parmi les
dictionnaires, surtout en ce qui concerne les formes concrètes énumérées dans le cas des verbes
irréguliers.

1. Bevezetés
Egy kétnyelvő szótár elsıdleges funkciója az, hogy megadja a forrásnyelv és a
célnyelv lexikális elemei közötti ekvivalenciát. A modern lexikográfiai
hagyomány szerint a szótárak morfológiai információt is tartalmaznak, egyrészt
magában a szócikkben, másrészt a szótár elején vagy végén szereplı függelékben.
Magyarországon a kétnyelvő szótárakat általában párban adják ki –
az egyiknek a magyar, a másiknak az idegen nyelv a kiindulópontja –,
és alapvetıen a magyar használók számára szerkesztik. A nyelvtani információ
általában abban a szótárban szerepel, amelyben az idegen nyelv a kiindulópont
(l. pl. Herczeg, Juhász, 2000, Olasz-magyar szótár és a párja, Koltay-Karstner,
Juhász, 2000, Magyar–olasz szótár). Ennek az az oka, hogy a Magyarországon
megjelent középszótárak alapvetıen fordítószótárak vagy passzív szótárak
(Mollay, 1998: 11–12, más elnevezéssel dekódoló szótárak, Oszetzky, Pálfy,
Borbás, 2004: 77), fontos funkciójuk az idegen nyelv megértését segíteni; ha egy
idegen nyelvő szöveget olvasunk vagy hallunk, az ismeretlen szavakat, ezek
között a szabályos vagy rendhagyó igealakokat az idegen nyelv–magyar szótárban
keressük. Látni fogjuk, hogy az általam vizsgált szótárak részben eltérnek ettıl az
általános gyakorlattól, mivel bizonyos fordított irányú szótárakban is találunk
nyelvtani információt. Ennek ellenére alapvetıen az idegen nyelv–magyar
szótárakat hasonlítom össze, és írásom címében is ezeket adtam meg.

Pour lire la suite, veuillez consulter le document pdf ci-dessous.

PDF download: