Kálmán FALUBA

Kálmán FALUBA, Személyes névmások és személyjeles határozószók legújabb magyar–spanyol és spanyol–magyar szótárainkban > 149

Deux éditeurs hongrois ont publié des dictionnaires hongrois-espagnol et espagnol-hongrois
dans la première décennie du XXIe siècle. Ce travail examine le traitement des
pronoms personnels dans ces dictionnaires et ajoute, dans la conclusion, quelques
propositions méthodologiques.

A személyes névmások morfológiája mind a spanyolban, mind a magyarban
jelentısen különbözik a többi névszó alaktanától. A spanyolban (a legtöbb mai
újlatin nyelvhez hasonlóan) a névszók közül csak a személyes névmás
ragozható. Ugyanakkor a spanyol és a magyar rendszer alapvetıen más, hiszen
a spanyol paradigma maximum négy alakjával (pl. yo, me, … , conmigo)
lényegesen szegényebb, mint a magyar, már amennyiben a paradigma részének
tekintjük, mint ahogy ebben az írásban történik, az úgynevezett személyjeles
határozószókat. A leírást nehezíti az is, hogy a spanyol személyes névmások
rendszere nem teljesen azonos Európában és Amerikában. Vizsgálatunk az
Akadémiai Kiadó és a Grimm Kiadó két szótárpárjára terjed ki. Az egyes
szótárakra a következı rövidítésekkel utalunk: AMS, GMS, ASM, GSM.
Adataikat az írás végén tüntetjük fel.

Pour lire la suite, veuillez consulter le document pdf ci-dessous.