Károly MORVAY

Károly MORVAY, Kóbor apácák, izgalmas nıvérek és egyéb nyalánkságok > 115

Cet article offre un choix de locutions figées utilisées par l’auteur. Il serait
intéressant de savoir dans quelle mesure elles se distinguent de celles utilisées par le
collègue célébré par ce volume. La réponse à cette question nécessiterait une recherche
plus approfondie. L’auteur espère tout de même que cet article lui permettra de
contribuer modestement à la prochaine édition du monumental Szólástár (Dictionnaire
phraséologique hongrois).

A köszöntő kötetekben publikált írásokban a szerzők – egy kis kitérő után –
gyakran magukról beszélnek. Bárdosi Vilmos neves frazeológusunkat
köszöntve ezt a haladó hagyományt fogom követni. De – a kóbor apácák
megtévesztésére – nem magamról, hanem az általam használt szólásokról és
egyéb automatizált szókapcsolatokról fogok beszélni, remélve, hogy egy-két
adattal hozzá tudok járulni a monumentális Szólástár egy újabb kiadásához.
(Engedtessék meg nekem, hogy ebben a írásban ne adjak meg bibliográfiai
adatokat). Érdekelne, hogy a nálam közel egy évtizeddel fiatalabb ünnepelt
gyermek- és fiatalkori mondókáinak, játékainak győjteménye, külön bejáratú
frázistára, mennyiben tér el az enyémtől. Ennek felderítésére persze alaposabb
vizsgálatra lenne szükség, de ízelítőnek talán ennyi is elég.

Pour lire la suite, veuillez consulter le document pdf ci-dessous.