SZAVAKTÓL A NYELVIG / DES MOTS À LA LANGUE

Péter BALOGH, Francia szóalkotás: egy érdekes eset > 9

Notre texte présente, très brièvement, l’histoire du choix d’un terme officiellement
recommandé en 1987 par le Commissariat général à la langue française pour nommer
les « malades du sida ». Pour les désigner, la langue avait déjà plusieurs « candidats
potentiels », chacun avec une multitude d’arguments, parfois très complexes, pour ou
contre son existence. Le choix a été fait, mais la recommandation officielle n’a toujours
pas pris racine dans la langue couramment parlée…

Az alábbiakban Bárdosi Vilmost szeretném köszönteni, aki fontos,
meghatározónak nevezhetı személyiség életpályám alakulásában, immáron
húsz éve. Diákként nagy élvezettel jártam elıadásaira, szemináriumaira,
és nagyrészt neki köszönhetı, hogy érdeklıdésem már egyetemi tanulmányaim
kezdetén a nyelvészet felé fordult. Hozzá kötıdik az egyetemi karrierem egyik
fontos, végsı állomása is, a habilitáció, ahol az értékelı bizottság tagja volt pár
esztendeje. Az alábbiakban, ezen alkalomnak is emléket állítva, a habilitációs
elıadás egy részét foglalom össze rövid tanulmány formájában.

Pour lire la suite, veuillez consulter le document pdf ci-dessous.

PDF download: