ÉTUDES CÉLINIENNES

SZABÓ Dávid, Utazás az argó mélyére. Egy szlengkutató gondolatai Céline írói nyelve kapcsán > 79

Némi túlzással azt is mondhatnám, hogy Céline Karafiáth Judittal közös
ügyünk, hiszen hajdanán, még a Pesti Barnabás utcában az ı óráján találkoztam
elıször Céline-nel, ennek a találkozásnak köszönhetem elsı (még nem
nyelvészeti!) publikációmat, és alighanem Judit óráján szembesültem elıször
azzal a kérdéssel is, hogy vajon argónak tekinthetı-e az író sajátosan újító
nyelvhasználata.
És tényleg, argóban írt-e Céline? Mindenekelıtt tisztázzuk, hogy a mai
magyar nyelvészeti szakirodalom általában a korszerőbb és általánosabb
értelmő szleng szót használja argó helyett, és az, hogy én mégis maradok most
az argónál, nemcsak a kifejezés francia eredetével és jóval tágabb francia

értelmezésével magyarázható, hanem azzal is, hogy a Guignol’s bandból
(Bohócbanda) származó vizsgált részlet társadalmi környezet és tematika
tekintetében valószínősíti a szők értelemben vett argó, azaz alvilági nyelv,
tolvajnyelv használatát.

 

Pour lire la suite, veuillez consulter le document pdf ci-dessous.

PDF download: