GORILOVICS Tivadar

GORILOVICS Tivadar, Vercors és a magyarok (az elsı ötven év) > 91

Az irodalmi köztudat Vercors-t mint magyar származású francia írót tartja
számon. İ azonban nem úgy volt magyar származású, mint mondjuk a költı
Roland Gaspar, aki Erdélyben született (1925), a háború végéig
Magyarországon élt, magyar volt az anyanyelve, s az emigrációban lett belıle
(magyar gyökereit nem feledı) francia író. Vercors-t születésekor (Párizs, 1902.
febr. 26) Jean Bruller néven anyakönyvezték, eleve francia neveltetésben
részesült, és soha nem tanult meg magyarul. Magyar származású az apa volt,
aki tizenhat éves kamaszként gyalog vágott neki Pestrıl a Párizsig vezetı útnak.
A tenger csendje (Le Silence de la mer, 1942) megírása elıtt rajzolóként
ismert Jean Bruller számára tehát Magyarország apai ágon a családtörténet
egyik helyszíne, félig református, félig zsidó ıseinek földje volt. Az elıkelıen
hangzó Bourbon családnevet viselı anyja révén viszont tısgyökeres francia
(katolikus) családból származott. Az anyai nagyapa egy vidéki kisvárosban őzte

a szabómesterséget. A gyermekkorától kezdve a francia romantikán (Victor
Hugo, Dumas, Eugène Sue regényein) nevelkedett apa 1880-ban hagyta el
Magyarországot, s telepedett le Párizsban, ahol küzdelmes évek kitartó
erıfeszítéseinek eredményeképpen kiadói tevékenységet is folytató
könyvkereskedést alapított. Történetét (a fölismerhetıséget meggátoló
átalakítások után) elıször az Út a csillag felé (La Marche à l’étoile, 1943)
beszélte el: a fikcióban ez „egyúttal a sárga csillaghoz, a halálhoz vezetı út
volt. Nem az apám esetében, aki […] már a háború elıtt meghalt. Én azonban
elképzeltem leírhatatlan kétségbeesését, ha azt kellett volna látnia, hogy ıt, a
szíve szerint franciát, mint zsidót a mi csendıreink lövik agyon”.