GYIMESI Timea

GYIMESI Timea, Három az egyben, egy a háromban… Deleuze Proustjairól, avagy Proust Deleuze-e > 37

Filozófiatörténeti portréi után Gilles Deleuze Marcel Proust és a jelek címő
monográfiájával lépett az irodalomkritika területére. A rövidült címő Proust és a
jelek az elsı könyvet öt fejezettel bıvítette, majd a hat évvel késıbbi konklúzió
radikálisan átrajzolta és véglegesítette a monográfia szövegét. Az in progress
mővön kívül Marcel Proust neve Deleuze 14 más tanulmányában, beszélgetésekben,
minden késıbbi önálló, ill. Guattarival közösen írt könyvében felbukkan. E rövid
tanulmány a Proust-monográfia alakulásának áttekintésével az olvasás teoretikus
kontextusainak feltérképezésére tesz kísérletet.

 

Pour lire la suite, veuillez consulter le document pdf ci-dessous.

PDF download: