OSZKÓ Edina

OSZKÓ Edina, Párhuzamok és különbözıségek Marcel Proust: Az eltőnt idő nyomában és Nádas Péter: Emlékiratok könyve címő regényében > 53

Jelen tanulmány két jelentıs XX. századi nagyregény összevetését kísérli meg,
egyfajta hatástörténeti vizsgálat alá vetve Nádas Péter Emlékiratok könyve címő
regényét. Legitimnek tekinthetjük a két regény összevethetıségét egyfelıl Roland
Barthes intertextualitás fogalmára támaszkodva, másfelıl az Emlékiratok
könyvének terjedelmes kritikája is kitér e két regény párhuzamára, és maga Nádas
Péter is utal a Proust-regény Emlékiratok könyvére gyakorolt hatására.
Barthes-i értelemben minden szöveg intertextus, amelyben különbözı
szinteken jelen vannak más szövegek is, és amelyek nem választhatók el a

korábban megjelent szövegektıl. Barthes az irodalmi mővet szövethez hasonlítja:
amely más, különbözı irodalmi mővek szövedéke.

 

Pour lire la suite, veuillez consulter le document pdf ci-dessous.

PDF download: