ÁDÁM Péter

Egy irodalmi mű újrafordítása nem egyszerűen új olvasat, új értelmezés, de gyakran dialógus, hanem vita a korábbi fordítóval. Antoine de Saint-Exupéry Le petit prince-ét előttem ketten ültették át magyarra: az első Zigány Miklós munkája (ez először 1957-ben jelent meg a Magvető Kiadónál); a második a Rónay Györgyé (ezt a Móra Könyvkiadó adta ki 1970-ben). Aszódi Éva, a Móra egykori szerkesztője azért Rónay Györgyöt kérte fel az újrafordításra, mert a Zigány Miklós-féle változatot szürkének, laposnak érezte (Rónay, 1997: 179). És csakugyan: Rónay György szövege kétségtelenül színesebb, „irodalmibb”, igényesebb a Zigányénál. Magam is emlékszem, milyen népszerű volt ez a könyv a hetvenes-nyolcvanas években, és amikor a szegedi Lazi Kiadótól felkérést kaptam az újrafordításra, elfogódottan vettem elő, és olvastam újra. Csakhogy bármennyire tiszteletreméltónak tartottam Rónay György munkáját, szinte minden mondatánál éreztem: én egészen mást szeretnék csinálni.

 

Pour lire la suite de cet article, veuillez consulter le pdf ci-dessous.

PDF download: