Miklós PÁLFY

Miklós PÁLFY, Új típusú megoldások? (Lehetőségek egy leendı magyar–francia kéziszótárban) > 197

Quelques points problématiques de nos dictionnaires hongrois–français sont d’ordre
grammatical. La question se pose de savoir comment enregistrer ou présenter certains
préverbes et suffixes du système morphologique hongrois. La présente étude se propose
de suggérer trois solutions techniques grâce auxquelles les éléments suivants pourraient
être traités dans des cadres plus transparents : tout d’abord certains préverbes perfectifs,
ensuite une bonne partie des suffixes verbaux itératifs et inchoatifs, et, enfin,
les diminutifs substantivaux les plus importants.

Különböző szótári munkálatokban való részvételem, lektori
közremőködésem során, de kollégákkal folytatott konferencia- és kerekasztalbeszélgetések
alkalmával is föl-fölmerült az a kérdés, hogy nem lehetne-e a
magyar kiindulású szótárak aránytalanságait mérsékelni: ezekben ugyanis sok
az átfedés, a redundancia, aminek szinte szükségszerő kísérője néhány
hiányosság. Legutóbb a Grimm Kiadóban folytattunk eszmecserét arról, hogy
hol, milyen területen lehetne egy leendő magyar–francia kéziszótár szerkezetét
megújítani, de legalább is ésszerősíteni. Függetlenül attól, hogy manapság
mennyire aktuális egy új típusú magyar–francia kéziszótár szerkesztésén
gondolkozni, elmondom néhány észrevételemet, így köszöntve és ünnepelve
Bárdosi Vilmos professzor urat, a régi jó barátot, felidézve egyben közös
lexikográfusi múltunkat is.

Pour lire la suite, veuillez consulter le document pdf ci-dessous.

PDF download: